Testy úrovně znalostí

Testy úrovně znalostí

Prosíme, pro zařazení do správné kategorie kurzů angličtiny (kromě začátečníků) si proveďte příslušné testy. Je-li alespoň 5 vět z testu pro mírně pokročilé správně, volte tuto úroveň kurzu, v případě horšího výsledku doporučujeme kurz pro začátečníky. Pokud se vám test pro mírně pokročilé zdá jednoduchý a test pro pokročilé složitý, doporučujeme uvažovat o kategorii středně pokročilých.

Výsledky testů uvidíte po kliknutí na volbu pod testem, případně je v souhrnu naleznete zde.

Rádi bychom Vás upozornili, že pro všechny zájemce o výuku angličtiny v kurzech pro širokou veřejnost a v letních intenzivních kurzech je NUTNÉ absolvovat VSTUPNÍ POHOVOR (může být veden po telefonu i po Skypu) v angličtině, abychom zjistili zda svými znalostmi do vybraného kurzu zapadáte. Zařazení do kurzu podle následujících testů je tedy pouze orientační. 

Cvičení 1 - mírně pokročilí

Opravte následující věty:

 1. Do you can speak English?
 2. He cans ride a bike.
 3. My childrens not are in home.
 4. My friends was in the mountain on Sunday.
 5. Her husband listen the radio when he come back from work yesterday.
 6. It  not raining at the moment.
 7. I buyed nice camera before a week.
 8. He like swim and read of books.
 9. He must to study hard.
 10. Look! His car stand  before our garage.
Zobrazit správné řešení
 1. Do you speak English?
  Can you speak English?
 2. He can ride a bicykle.
 3. My children  are not /aren´t/ at home.
 4. My friends were in the mountains on Sunday.
  My friend was in the mountains on Sunday.
 5. Her husband  listened to the radio when he came back from work yesterday.
 6. It is not /it isn´t, it´s not/ raining at the moment.
 7. I bought a nice camera a week ago.
 8. He likes swimming and reading books.
  He likes to swim and read books.
 9. He must study hard.
 10. Look! His car is standing in front of our garage.

 Cvičení 2 - středně pokročilí

Přečtěte si následující text a odpovězte na otázku pod textem:

A man went home to his wife. He was very sad. "Why are you sad?", his wife asked.  "My doctor told me I have to take a tablet every day of my life, for the rest of my life", said the man. "But why are you sad? Many people have to take tablets", his wife said. "My doctor only gave me ten tablets", he replied.

Why is the man sad? 

Zobrazit správné řešení
The man is sad because the doctor gave him only ten pills. The man thinks ten pills mean only ten days of his life and then he will die.

Cvičení 3 - pokročilí

Dosaďte správné řešení:

I (1)   ___________  home at 9 o´clock.  My wife (2) ____________ for 2 hours.  After  (3) _____________  me for ½ hr,  I finally (4) ____________  her what  I  (5) ____ _________ . ´What  (6) _____________ ? ´ she asked. ´Well, she´s (7) _____________  you in many ways.´ I  replied . ´I think she´ll be the perfect boss.´

 1. came - was coming - had come - has come
 2. had been waiting - has been waiting - had been expecting - expected
 3. question - questioned - questioning - has questioned
 4. said - told - spoke - admitted
 5. had been doing - am doing - was done - did
 6. does she like - is she like - she likes me - she´d like
 7. like - how - as - so as
Zobrazit správné řešení
 1. came
 2. had been waiting
 3. questioning
 4. told
 5. had been doing / did
 6. is she like
 7. like

Angličtina Hradec Králové - služby poskytují Ester a David Tapley
Telefon: 604 555 029, Na Rybníku 312, Vysoká nad Labem 503 31. Vytvořila firma IT Partner 

logo_paticka (originál)