Metodika výuky

Metodika výuky

Veřejné kurzy pro začátečníky

Předpokládáme, že cílem většiny začínajících studentů cizího jazyka je domluvit se v každodenních situacích a získat trvalou schopnost mluvit.

Většinu času  věnujeme  konverzaci. Zpočátku se jedná o tvoření velmi jednoduchých vět, které se postupem času stávají složitější. Studium gramatiky vychází a navazuje na jednoduché tematické okruhy (Rodina, Počasí, Zaměstnání…) s hlavním cílem – fixací jednotlivých gramatických jevů. Důraz je kladen na aktivní použití – v hodinách se tedy mluví. Konverzaci věnujeme 70-80% času. Zbývající prostor je určen pro další jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech).

Studenti obdrží v hodinách materiál ke studiu zdarma. UČEBNICE BĚHEM HODIN NEPOUŽÍVÁME.
V kurzech garantujeme maximálně 6 studentů ve skupině.

Veřejné kurzy pro pokročilejší

Předpokládáme, že cílem pokročilejších studentů angličtiny je získání plynulosti, větší sebedůvěry při vyjadřování a odstranění chybných návyků.

Většinu času věnujeme konverzaci, s důrazem na rozšíření a fixaci správných gramatických struktur, hlavně však na rozšíření slovní zásoby a tematických okruhů.  Studium zbývajících jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech) doporučujeme obzvláště pro domácí studium s následnou kontrolou v hodinách (např. obchodní dopisy, objednávky, storna, reklamace, žádosti…). Okruhy pro studium gramatiky vychází z  gramatických chyb, kterých se studenti dopustí během hodiny. Lektor gramatiku vysvětlí, procvičí a zajistí studijní materiál. Konverzaci je věnováno 70-80% času.

Konverzaci je možné vést různými způsoby:

  1. podle předem daných témat, které studenti navrhnou sami nebo je sestaví lektor
  2. tzv. jungle-path lesson – témata konverzace probíhají na předem nepřipravené téma (většinou aktuální – např. předvolební billboardy v ČR) a kopírují tak průběh skutečné konverzaci v reálném životě
  3. libovolnou kombinací výše uvedeného.

Studenti obdrží v hodinách materiál ke studiu zdarma. UČEBNICE BĚHEM HODIN NEPOUŽÍVÁME.
V kurzech garantujeme maximálně 6 studentů ve skupině.

Firemní výuka a výuka jednotlivců

Pokud mají studenti jiné cíle než nabízíme v kurzech pro veřejnost, je nutné přizpůsobit metodiku výuky těmto cílům a sestavit kurz jiným způsobem.

Máme například zkušenosti s výukou současné obchodní či technické angličtiny, lékařské angličtiny, jazyka finančních a bankovních systémů nebo jsme schopni připravit a realizovat kurzy pro přípravu ke složení státní jazykové zkoušky či jakékoli mezinárodní zkoušky (např.Cambridge FCE).

Angličtina Hradec Králové - služby poskytují Ester a David Tapley
Telefon: 604 555 029, Na Rybníku 312, Vysoká nad Labem 503 31. Vytvořila firma IT Partner 

logo_paticka (originál)